Oznaka

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 4
65232 Taunusstein
Njemačka


Tel.: +49 (0)6128 - 746-0
Faks: +49 (0)6128 - 746-5033

E-pošta info@brita.net


Registar trgovačkih društava HRB HRB 21644
Lokalni sud u Wiesbadenu
PDV identifikacijski broj: DE 814378411
Direktor: Markus Hankammer, Stefan Jonitz, Dr. Rüdiger Kraege

Izjava o odricanju o odgovornosti

Informacije navedene na ovim internetskim stranicama pažljivo se provjeravaju i redovito ažuriraju. Međutim, ne možemo jamčiti da su sve informacije uvijek potpune, točne i aktualne. To se posebno odnosi na sve poveznice za druge internetske stranice na koje se izravno ili neizravno poziva. Svaki se dio informacija može izmijeniti, ukloniti ili nadomjestiti bez prethodne obavijesti. Publikacija i njezin sadržaj ne smiju se izmijeniti ni na koji način ni distribuirati ili prenositi trećim stranama bez prethodnog odobrenja tvrtke BRITA GmbH.

Prava na fotografije bez oznake autora obično posjeduje BRITA GmbH. Kada to odstupa od autorskih prava, tada će se to uglavnom označiti u skraćenom obliku naslova fotografije za veće slike.


Ostale slike dobavili smo od:

  • © PRASERT, © melica – stock.adobe.com
  • © filadendron – gettyimages.de/
Kontakt

BRITA usluge distributera asortimana za potrošače


Za pitanja o proizvodima, filtriranju vode i rezervnim dijelovima:

Aqua Victus d.o.o.

E-pošta: info@aquavictus.hr

Rugvička cesta 77, Okunščak-RUGVICA 10372

Korisnička podrška:

Tel: +385 12760515

www.aquavictus.hr


BRITA usluge distributera profesionalnih proizvoda za filtriranje


Za pitanja o proizvodima, filtriranju vode i rezervnim dijelovima:

FISTI d.o.o.

E-pošta: info@fisti.si

Vodnikova cesta 310, 1000 Ljubljana, Slovenija

Korisnička podrška:

Tel: +386 41718799

www.fisti.si